Differentialen i B11:ans växellåda - har du kontrollerat skickat ?
Vad är det då som brukar bli dåligt i diffen ?

Främst är det sattelitdreven & dessa plankonvexa stödbrickor som blir hårt slitna 
med glapp & missljud som följd.

Här ser man tydligt att sattelitdrevens kuggytor har kraftiga förslitninmgskador.


Ännu tydligare kan detta ses på denna lilla videofilm

De plankonvexa stödbrickorna utgör lagring mot diffhuset & ju mer 
de slits ju längre ut hamnar sattelitdreven 
vilket medför ett glapp som i sin tur sliter hårt på drevens kuggytor.
Men nu finns helt nytillverkade sattelitdrev & plankonvexa brickor att köpa:
Tillgängliga tjocklekar:
408304 Plankonvex bricka satellit drev 2,95mm      per 4st  235:-
408305 Plankonvex bricka satellit drev 3,0 mm       per 4st  235:-
408306 Plankonvex bricka satellit drev 3,05mm      per 4st  235:-
408307 Plankonvex bricka satellit drev 3,10 mm     per 4st  235:-
408308 Plankonvex bricka satellit drev 3,15mm      per 4st  235:-
408308A  Plankonvex bricka satellit drev 4,3mm     per 4st 235:-
408308B  Plankonvex bricka satellit drev 3,5mm     per 4st 235:-
408308C  Plankonvex bricka satellit drev 3,6mm     per 4st 235:-
408308D  Plankonvex bricka satellit drev 3,2mm     per 4st 235:-
408308E  Plankonvex bricka satellit drev 3,25mm   per 4st 235:-
408308F  Plankonvex bricka satellit drev 3,3mm     per 4st 235:-
408308G Plankonvex bricka satellit drev 2,9mm      per 4st 235:-
408308H  Plankonvex bricka satellit drev 2,85mm    per 4st 235:-

408355 SATTELITDREV 8 tänder 11cv  Nytillverkade kvalitetsdrev 
Mer om växellådsdelar HÄR
Kvalitetsprodukter framtagna av:

I samarbete med:
För priser se i prislistan

copyright: CTA Service  Sweden..