Kreditvärderingssystemet AAA, Nordens mest betrodda och avancerade värderingsmodell. 
http://www.soliditet.se/